ROTOR Toruń - NAPRAWA, SPRZEDAŻ, REMONTY, SERWIS POMP I SILNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

autoryzacje - Jung Pumpen

Jung Pumpen Polska. Oferujemy urządzenia dla techniki domowej, komunalnej, ciśnieniowej w branży wodno-ściekowej. Produkujemy zanurzeniowe pompy drenażowe, ściekowe, z rozdrabniaczem, agregaty tłoczące ścieki z gospodarstw domowych oraz polietylenowe studzienki naziemne i podziemne. Jung Pumpen oferuje również szeroką gamę prefabrykowanych przepompowni ścieków w układzie jedno i dwupompowym. Oprócz przepompowni i pomp jest producentem urządzeń sterujących armatury i stacji płukania sprężonym powietrzem.